Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

corazmniej
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viamagolek22 magolek22
corazmniej
Reposted frompeper peper viamagolek22 magolek22
corazmniej
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viamagolek22 magolek22
corazmniej
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viamagolek22 magolek22
corazmniej
corazmniej
corazmniej
corazmniej
Reposted fromcouples couples viajeannee jeannee
corazmniej
7825 6386
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viachceblantao5rano chceblantao5rano
corazmniej
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
corazmniej
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 14 2017

corazmniej
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viainvisibile invisibile
corazmniej
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viainvisibile invisibile
corazmniej
corazmniej
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viainvisibile invisibile
corazmniej
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaxannabelle xannabelle
corazmniej
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viamagolek22 magolek22
corazmniej
2899 9951
Reposted fromGIFer GIFer viamagolek22 magolek22
corazmniej
Jedno się układa to drugie się pierdoli
— Michał Juszczyk
Reposted fromreksi0 reksi0 viamagolek22 magolek22
corazmniej
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl