Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

corazmniej
Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie.
— Friedrich Nietzsche, Poza dobrem i złem
corazmniej
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viakitsunesoba kitsunesoba

May 13 2018

corazmniej
5286 5125
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianiezwykla niezwykla

April 25 2018

corazmniej
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viakochajmnie kochajmnie
corazmniej
W głębi duszy, zrobiłabym to wszystko jeszcze raz.
— The Pretty Reckless - Nothing Left To Lose
Reposted frompsychodelik psychodelik viakochajmnie kochajmnie
corazmniej
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"

April 16 2018

corazmniej
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamagolek22 magolek22

April 07 2018

corazmniej
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viainvisibile invisibile
corazmniej
3287 fdba 500
Borszewicz

March 31 2018

corazmniej
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viatwice twice
corazmniej

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatwice twice
corazmniej
9369 81c9 500
Reposted frommoai moai viatwice twice
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwice twice
corazmniej
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
corazmniej
Reposted frombarock barock viatwice twice
corazmniej
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viatwice twice
corazmniej
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
corazmniej
5643 608a

March 29 2018

corazmniej
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vianutt nutt
corazmniej
9611 5dc9 500
Reposted fromnutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl