Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

corazmniej
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapodkrawatem podkrawatem
corazmniej
5262 e930
corazmniej
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viaCryMeARiver CryMeARiver
corazmniej
5689 4a95
Reposted fromabstractionn abstractionn viakatvont katvont
corazmniej
8319 e287 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamoth-into-flame moth-into-flame
corazmniej
7546 9668 500
Reposted fromhagis hagis viamoth-into-flame moth-into-flame
corazmniej
2186 0f90 500
Reposted fromlavelinier lavelinier viamirosia mirosia
corazmniej
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamirosia mirosia
corazmniej
8938 04f7
Reposted fromkushii kushii viamirosia mirosia
corazmniej
corazmniej
7810 f745
Reposted fromEkran Ekran viaHogattaa Hogattaa
corazmniej
6191 19b6
Reposted fromkatvont katvont viafoods foods
corazmniej
"You’ve been in a happy relationship with your wife for more than 20 years…it’s a rare thing in the Showbiz, so, what is your secret?"
Reposted frommikkelsen mikkelsen viaxannabelle xannabelle
corazmniej

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaprecelka precelka
corazmniej
3967 5b11
Reposted fromnyaako nyaako viamysteryblackcat mysteryblackcat

February 24 2017

corazmniej
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
corazmniej
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazuzajearbuza zuzajearbuza
corazmniej
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaprecelka precelka
corazmniej
1440 5feb
Reposted fromtfu tfu
corazmniej
Według mnie piękno to nie ładna czy wyprasowana buzia, ale wewnętrzne światło.
— Danuta Stenka
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl