Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

corazmniej
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viamysteryblackcat mysteryblackcat

February 25 2018

corazmniej
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleksandramaria aleksandramaria
corazmniej
8914 7572 500
Reposted from777727772 777727772 viainvisibile invisibile
corazmniej

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamore-than-a-memory more-than-a-memory
corazmniej

January 10 2018

corazmniej
corazmniej
1821 6944 500
corazmniej
5141 cb3b 500
Reposted from2017 2017 viaskins skins
corazmniej

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
corazmniej
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamagolek22 magolek22
corazmniej
0969 cd68 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
corazmniej
2570 e6b6

January 08 2018

corazmniej
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

corazmniej
- Ale czy musimy iść spać? Możemy jeszcze trochę porozmawiać?
- Całą noc, jeśli chcesz. Będziemy zdradzać ciemności nasze tajemnice.
— Gayle Forman - "Wróć, jeśli pamiętasz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
corazmniej
corazmniej
5615 ed0a 500
corazmniej
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaxannabelle xannabelle
corazmniej
9334 4de5 500
Reposted frompantadeusz pantadeusz viaxannabelle xannabelle
corazmniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl