Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

0320 7e69
Reposted fromkniepuder kniepuder viaQcon Qcon
corazmniej
Może chcieliby, żebym opowiedział im o mojej żonie, która jest niezwykle urodziwa, która wszystko robi w nadzwyczajny sposób. W chwili, gdy na nią patrzę, zajmuje w moich oczach całe terytorium ludzkiego piękna. Kiedy idzie, przewraca gapiów. Kiedy wstaje, wybucha pożar. Ci, którzy widzą, jak przechodzi, wyją jak potępieńcy. Poczuć jej zapach to tyle, co poczuć coś po raz ostatni. Jej włosy są jak lasso. Jej mrugnięcie jest niczym cios nożem, a jej dłoń wszystkich oślepia. Kiedy tańczy tyłem, żeby się oddalić, zabija… Nie zgarnia tego, co zabiła. Kiedy płynie, zatapia. Może wytrzymać pod wodą dłużej niż żółw. Jej pocałunki są z płynnego złota(...). Naciąga kołdrę na głowę i odgłosy miasta całkowicie gasną. 
— Jacques Jouet "W moim pięknym autobusie"
Reposted fromQcon Qcon
corazmniej
3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie viaamberwaves amberwaves

December 04 2017

corazmniej
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viadojenka dojenka
7463 e997
Reposted frombrumous brumous viadojenka dojenka
3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viadojenka dojenka
corazmniej
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony więzieniami, pracą i odwagą błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viadojenka dojenka
corazmniej
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

8865 6025
Reposted fromlevindis levindis viashampain shampain
corazmniej
3996 06bc
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
4288 10d0
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
5309 db1e
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
7174 b5fc
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
0779 e745
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
0782 037f
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
0783 918d
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
1407 eb6c
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viatfu tfu
corazmniej
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaprecelka precelka
corazmniej
6890 ec6a 500
corazmniej
0658 aa3c 500
So accurate. xD
Reposted fromlilikoi lilikoi viawanderlustgirl wanderlustgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl