Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

corazmniej
corazmniej
9834 1841 500
corazmniej
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viadotkliwie dotkliwie
corazmniej

May 31 2019

corazmniej

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

February 24 2019

corazmniej
2134 d919 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viatfu tfu

February 03 2019

corazmniej
corazmniej
corazmniej
Za to siebie cenię, że w największej kurwa gnojówie życia, na dnie dna, ciągle potrafię emanować poczucie humoru.
— Dorota Masłowska
corazmniej
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
corazmniej
3484 f1e1 500
Reposted fromtfu tfu

October 26 2018

corazmniej
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viacalifornia-love california-love

October 13 2018

corazmniej
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viamysteryblackcat mysteryblackcat

September 20 2018

corazmniej
6583 ad7b 500
Reposted fromtfu tfu vialikearollingstone likearollingstone

September 19 2018

corazmniej
You've build your wall so high
That no one could climb it
But I'm gonna try
— Labrinth - Beneath Your Beautiful ft. Emeli Sandé
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

July 30 2018

corazmniej
2284 abc4 500
Reposted fromzie zie viachceblantao5rano chceblantao5rano
corazmniej
Reposted fromlucanus lucanus vianiezwykla niezwykla

July 01 2018

corazmniej
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
8441 b8fe 500

June 24 2018

corazmniej
4533 6b4d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl