Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

corazmniej
Reposted fromgruetze gruetze viacudoku cudoku

September 29 2017

corazmniej
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viamagolek22 magolek22
corazmniej
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viamagolek22 magolek22
corazmniej
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaprecelka precelka
corazmniej
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaprecelka precelka
corazmniej
8007 fe30
Reposted fromanke anke viaprecelka precelka
corazmniej
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaprecelka precelka
corazmniej
5458 30ab 500
Reposted fromtfu tfu

September 25 2017

corazmniej
corazmniej
9957 92e9
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viakomplikacja komplikacja
corazmniej
8299 7687
corazmniej
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viakomplikacja komplikacja
corazmniej
Kilka razy do czegoś między nami doszło, przespaliśmy się ze sobą, niewiele więcej. Prawdą jest, że mam do niej słabość.
— Jorge Fernandez Diaz ‘Sztylet’
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakomplikacja komplikacja
1300 d051
Reposted frombrumous brumous viakomplikacja komplikacja
corazmniej
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
corazmniej

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl