Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

corazmniej
Reposted fromzielono zielono viamagolek22 magolek22
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viatfu tfu
corazmniej
corazmniej
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viapodprzykrywka podprzykrywka
corazmniej
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami
corazmniej
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapodprzykrywka podprzykrywka
corazmniej
Czasami najtrudniejsze w życiu bez ukochanych było to, by pamiętać o oddechu.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viamagolek22 magolek22
corazmniej

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
corazmniej
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamagolek22 magolek22
corazmniej
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamagolek22 magolek22
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamagolek22 magolek22
corazmniej
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viamagolek22 magolek22
9466 238c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamagolek22 magolek22
7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viamagolek22 magolek22

June 09 2017

corazmniej
Ludzie na tym świecie zawsze będą próbowali cię zranić. Nie pozwól im na to. Nigdy nie pozwól im cię ranić.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
corazmniej
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
corazmniej
corazmniej
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu

May 17 2017

corazmniej
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl