Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

corazmniej
Czasami najtrudniejsze w życiu bez ukochanych było to, by pamiętać o oddechu.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viamagolek22 magolek22
corazmniej

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
corazmniej
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamagolek22 magolek22
corazmniej
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamagolek22 magolek22
corazmniej
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viamagolek22 magolek22
7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viamagolek22 magolek22

June 09 2017

corazmniej
Ludzie na tym świecie zawsze będą próbowali cię zranić. Nie pozwól im na to. Nigdy nie pozwól im cię ranić.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
corazmniej
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
corazmniej
corazmniej
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu

May 17 2017

corazmniej
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairmelin irmelin
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viairmelin irmelin
corazmniej
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viairmelin irmelin
corazmniej
3676 614e

May 16 2017

corazmniej
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
7093 b76b
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
4972 1dea
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl