Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

corazmniej
3139 ab73
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
2097 e475
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
5590 1ad2
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
5611 5a89
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
5612 cd82
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viamelanchujnia melanchujnia
corazmniej
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viamelanchujnia melanchujnia

August 13 2017

corazmniej
corazmniej
1608 5fc2 500
Reposted fromtimetolove timetolove viainvisibile invisibile
corazmniej
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viainvisibile invisibile
corazmniej
8494 00e6 500
corazmniej
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viainvisibile invisibile
corazmniej
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainvisibile invisibile
corazmniej
8056 6e6e
corazmniej
corazmniej
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
corazmniej
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
corazmniej
7823 8e5c
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viastylte stylte
corazmniej
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viastylte stylte
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl