Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

corazmniej
4060 d40e
corazmniej
7745 9c95 500
corazmniej
Coś Wam opowiem.
Dowiedziałam się niedawno, że zmarł znajomy naszej rodziny. Stało się to całkowicie niespodziewanie, siedząc na kanapie przed telewizorem po prostu westchnął chrapliwie. I tyle. I koniec. Dopełniło się.
Bądźmy dla siebie dobrzy. Postarajmy się chociaż w tych popieprzonych czasach stworzyć coś fajnego.
Nie każdy ciemnoskóry to terrorysta, nie każdy katolik to moherowy beret, kundelki tak samo potrzebują miłości jak rasowce, karpie, mimo, że nie mają głosu, cierpią, gdy się nimi rzuca i przechowuje bez wody, bezdomny może brzydko pachnieć, ale posiada godność osobistą i uczucia, dzieci uchodźcy upchnięte w obozach przesiedleńczych to wciąż tylko dzieci.
Jesteśmy tutaj przez chwilę, nie wiadomo, kiedy nasz rozdział dobiegnie końca.
Bądźmy dla siebie dobrzy.
Wesołych Świąt.
— olewka
Reposted fromolewka olewka viadoubleespresso doubleespresso
corazmniej

in 2018, I wish you

 • better mental health
 • great looking skin
 • more energy
 • open-mindedness
 • healthy relationships
 • good dreams at night
 • success
 • delicious food
 • happiness
corazmniej
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
corazmniej
corazmniej
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush viadoubleespresso doubleespresso
corazmniej
2933 1803
corazmniej
8235 0aa9 500
corazmniej
0451 ce65
Reposted fromtfu tfu
corazmniej
4060 d40e
corazmniej
7745 9c95 500
corazmniej
Coś Wam opowiem.
Dowiedziałam się niedawno, że zmarł znajomy naszej rodziny. Stało się to całkowicie niespodziewanie, siedząc na kanapie przed telewizorem po prostu westchnął chrapliwie. I tyle. I koniec. Dopełniło się.
Bądźmy dla siebie dobrzy. Postarajmy się chociaż w tych popieprzonych czasach stworzyć coś fajnego.
Nie każdy ciemnoskóry to terrorysta, nie każdy katolik to moherowy beret, kundelki tak samo potrzebują miłości jak rasowce, karpie, mimo, że nie mają głosu, cierpią, gdy się nimi rzuca i przechowuje bez wody, bezdomny może brzydko pachnieć, ale posiada godność osobistą i uczucia, dzieci uchodźcy upchnięte w obozach przesiedleńczych to wciąż tylko dzieci.
Jesteśmy tutaj przez chwilę, nie wiadomo, kiedy nasz rozdział dobiegnie końca.
Bądźmy dla siebie dobrzy.
Wesołych Świąt.
— olewka
Reposted fromolewka olewka viadoubleespresso doubleespresso
corazmniej

in 2018, I wish you

 • better mental health
 • great looking skin
 • more energy
 • open-mindedness
 • healthy relationships
 • good dreams at night
 • success
 • delicious food
 • happiness
corazmniej
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
corazmniej
corazmniej
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush viadoubleespresso doubleespresso
corazmniej
2933 1803
corazmniej
8235 0aa9 500
corazmniej
2933 1803
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl