Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2020

corazmniej
7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence viacytaty cytaty
corazmniej
(...) jak mało wiemy o ludziach, blisko których przychodzi nam żyć.
— Joanna Jax
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 19 2020

corazmniej
5994 d1de 500
Reposted fromkarahippie karahippie

April 02 2020

corazmniej
6426 c021 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vianiezwykla niezwykla
corazmniej
Jeśli człowiek nie żałuje, znaczy że nie żył.
— Nicola Yoon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
corazmniej
2220 7bc0 500
Reposted fromtfu tfu
corazmniej
9252 46b4 500
Reposted fromverronique verronique vianiezwykla niezwykla
9402 ad31 500
Reposted fromthetemple thetemple vianiezwykla niezwykla
corazmniej

"Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty".

Haruki Murakami "Norwegian Wood"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viacytaty cytaty
corazmniej
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- W. Myśliwski, Kamień na kamieniu
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viamagolek22 magolek22

March 29 2020

3043 6574 500

anamorphosis-and-isolate:

― Wish I Was Here (2014)
AidanYou know, sometimes in life you can get kinda stuck and you feel like you should have changed chapters by now, but you can’t.

7317 cc74
9096 48ae 500
0931 dfa2
7374 918d 500
6225 93d3
6068 a032
corazmniej
0210 9fc3 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...