Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

corazmniej
corazmniej
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush viadoubleespresso doubleespresso
corazmniej
2933 1803
corazmniej
8235 0aa9 500
corazmniej
0451 ce65
Reposted fromtfu tfu

October 13 2019

corazmniej
6252 dd2d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamagolek22 magolek22
corazmniej
6143 1c2e 500
Reposted fromsavatage savatage viapodprzykrywka podprzykrywka
corazmniej
corazmniej
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viaprecelka precelka

August 18 2019

corazmniej
corazmniej
9834 1841 500
corazmniej
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viadotkliwie dotkliwie
corazmniej

May 31 2019

corazmniej

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

February 24 2019

corazmniej
2134 d919 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viatfu tfu

February 03 2019

corazmniej
corazmniej
corazmniej
Za to siebie cenię, że w największej kurwa gnojówie życia, na dnie dna, ciągle potrafię emanować poczucie humoru.
— Dorota Masłowska
corazmniej
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
corazmniej
3484 f1e1 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...